Irans antika civilisationer

IRANS ANTIKA CIVILISATIONER

 

 

 

Arkeologer har hittat många tydliga spår efter förhistoriska civilisationer på den iranska platån. Några av de mest kända exemplen av dessa civilisationer finns på Marvdashtslätten, vid Sialkkullarna, i Jiroft, i Shahr-e Soukhteh (den brända staden) och på olika platser i Lorestan.

 

 

Tappeh Sialk (Sialkkullen)

 

Tappeh Sialk är den äldsta fyndplatsen för iranska civilisationer och återfinns i Kashanprovinsen, i centrala Iran. De allra äldsta civilisationerna på denna plats daterar från omkring 6000 f Kr och det finns också förhållandevis väl bevarade historiska monument från 2900 f Kr.

Troligen är orsaken till att de tidiga civilisationerna valde att bosätta sig på denna plats den goda tillgången på vatten från floder som passerar tätt intill. I detta område kan du se 5500 år gamla skelett, men den främsta historiska attraktionen är zigguraten i tre våningar, som byggdes av elamiterna under 2900-talet. Även om zigguraten inte skyddats bra och inte är i särskilt bra skick, så är den fortfarande fascinerande och väl värd ett besök.

 

 

Bosättningen i Jiroft

 

Denna förhistoriska civilisation grävdes nyligen fram i Jiroft i Sistanprovinsen, i sydöstra Iran. De arkeologiska fynden på denna plats tyder på att civilisationen är mer än 4000 år gammal.

Utgrävningarna inleddes år 2003 nära Halilfloden i Sistanprovinsen och på de två fyndplatserna som kallas Konar Sandal A och B hittade arkeologerna bland annat flera krukor och tros vara från 2000-talet f Kr. Detta skulle kunna vara spår av den försvunna Arraticivilisationen, som omnämns i grekiska källor. I Konar Sandel B har man även hittat en två våningar hög befästning. Denna civilisation var belägen mellan civilisationerna i Elam och den kring Indusfloden och deras kulturföremål har en interkulturell stil - en kombination av dem som påträffats i Mesopotamien och de iranska. Området håller fortfarande på att grävas ut.

Senaste nytt

 

Föreläsning om Georgien 7e mars i Kulturhuset Blå Stället, Angered

 

Anmäl dig till höstens och vårens resor till Iran och Georgien

GOBBAN'S CULTURE SERVICES

Bygg broar, riv murar

Kontakta oss

 

Bredfjällsgatan 54

424 35 Angered

SWEDEN

Email: info@gobbanscultureservices.se

Telefon: +46-738285850

 

Copyright 2019 @ All Rights Reserved