Zanddynastin

ZANDDYNASTIN
Denna dynasti grundades av Karim Khan, som betraktas som en av Irans populäraste kungar. Efter kamp med efterträdare till Afshariddynastin och försvar av efterträdare till Safaviddynastin så vann han gradvis makt och etablerade Zanddynastin 1750.


Zanderna var en stam av det iranska folkslaget Lur. Karim Khan kallade sig aldrig själv för kung, men såg alltid sig själv som regent och förespråkare för det iranska folket. Under hans ledarskap så blomstrade landet och förstörelsen och nedgången under de föregående decenierna kompenserades. Han utnämnde Shiraz till huvudstad och gjorde staden till ett centrum för handel, kultur och konst, vilket man fortfarande ser spår av i dagens Shiraz.


Karim Khan återtog en del av de områden av Iran som ockuperats, men strävade inte efter att utvidga territoriet ytterligare. Exempelvis så lämnade han Khorasan i de afsharidiska prinsarnas händer, även om han inte visade dem någon övrig respekt. Även om hans territorium inte var lika omfattande som under andra stora iranska ledare, så styrde han sitt rike med en sådan omsorg och vishet som sällan skådats i Irans historia.


Bland hans efterträdare så hade också den sista regenten Latf Ali Khan ett gott rykte, även om han under största delen av sitt ledarskap var inblandad i krig, främst med qajarerna. Han dödades till sist 1794 av qajarerna och detta blev slutet för Zanddynastin.

GOBBAN'S CULTURE SERVICES

Bygg broar, riv murar

Senaste nytt


Föreläsning om Georgien 27e maj i Café Hammarkullen


Anmäl dig till höstens resor till Iran och Georgien

Kontakta oss


Gropens Gård 4 LGH 1202

424 37 Angered

SWEDEN

Email: info@gobbanscultureservices.se

Telefon: +46-738285850


Copyright 2019 @ All Rights Reserved