Medien

MEDIEN
Det Mediska imperiet etablerades runt 708 f Kr och hade Irans första organiserade regering under ledning av Diocese. Rikets huvudstad Ecbatana (dagens Hamedan) i västra Iran fortsatte även att användas som sommarhuvudstad för de akemenidiska kungarna.


När de assyriska kungarna erövrade den elamitiska huvudstaden Susa så sökte de styra också över andra iranska stammar, även mederna.

För att undvika att hans folk skulle splittras så började Diocese, som var ledare för de mediska stammarna, att forma en organiserad centraliserad regering och grundade det Mediska imperiet. Detta kom att bli det första iranska imperiet.


Senare så attackerade den mediske kungen Cyaxares Assyrien, tillsammans med den babyloniske kungen och krossade på så vis det assyriska imperiet. Mederna vann stor makt och regerade över västra, södra och centrala Iran och styrde även över perserna, som senare grundade Akemenidimperiet.


Astiages, den sista mediska kungen hade en sonson som hette Kyrus och vars ena förälder var akemenid. Kyrus var kung över Anshan och utökade gradvis sin makt, tills Medien till sist helt togs över.


Ett av medernas mest berömda monument är stenlejonet (shir-e sangi) i Hamedan och ett antal gravar uthuggna ur klippor.