Qajardynastin

QAJARDYNASTIN
Qajarerna var en turkmensk stamm, som leddes av Agha Mohammad Khan. Efter Karim Khan Zands död 1779 så inledde Agha Mohammad Khan sin kamp för att förena de iranska provinser som agerade självständigt, under lokala guvernörer.


Efter att ha besegrat alla sina rivaler så etablerade Agha Mohammad Khan 1795 Qajardynastin och utnämnde Teheran till huvudstad för sitt rike.


Under Qajardynastin inleddes det omfattande utländska inflytandet i Irans interna affärer. Utländska regeringar med Ryssland, Storbritannien och Frankrike i spetsen tävlade om inflytandet över Iran. Som ett resultat av olika avtal och kontrakt, som bland annat dem i Golestan och Terkmanchai, så förlorade Iran flera områden och erbjöd de utländska makterna stora privilegier.


En av de viktigaste milstolparna i Irans historia var den konstitutionella revolutionen 1906, som drevs fram av prästerskapet och köpmän under Mazaffar a-din shahs styre. Som ett resultat grundades Irans första majlis (parlament), så att folkets representanter skulle kunna övervaka regeringens politik och aktiviteter. Nästa efterträdare till tronen, Mohammad Ali shah, upplöste med Rysslands hjälp detta parlament, men trots hårt motstånd så lyckades ändå folket genom revolter att åter öppna parlamentet och fortsätta sitt arbete.


Den främsta och mest framgångsrika av qajarkungarna var Naser a-Din Shah. Han och hans rådgivare, Mirza Taghi Kahn Amir Kamir, som hjälpt honom till makten, inledde en mångsidig reform för att förbättra landets katastrofala situation. Amir Kabirs viktigaste insats var att grunda Irans första moderna universitet, Dar al-Fonoon med iranska, franska och ryska lärare, för att sprida kunskaperna om modern teknik till de iranska studenterna.


Första världskriget (1914-1918) bröt ut under Ahmad Shahs styre. Han var den yngsta och svagaste av qajarkungarna. Under kriget ockuperades Iran av både rysk och brittisk militär, trots att landet var neutralt. Landet utsattes för ständiga aggressioner och överträdelser, tills militären Reza Khan under en kupp 1921 installerades som diktator över Iran. År 1925 utsågs Reza Khan till Pahlavidynastins första kung.