Sassaniderna

SASSANIDERNA


Nästa persiska imperium grundades 224 e Kr av Ardeshir Papakan, som gav imperiet namnet Sassanid efter namnet på en förfader, Sassan. Sassaniderna hade ett stort utbrett imperium som bland annat omfattade Iran, Armenien och Irak. Riket varade tills den arabiska erövringen satte stopp för ytterligare iranska imperium.


Ardeshir Papakan besegrade den sista partiska kungen Artabanus V och grundade det sassanidiska imperiet, vilket var en utpräglat iransk dynasti, som såg sig själva som efterträdare till akemeniderna och såg till att göra sig av med alla grekiska influenser.


Kungarna var strikt zoroastriska och såg sig själva som guds representanter på jorden. På ett stort antal sassanidiska reliefer i Farsprovinsen kan man se bilder av hur gud ger kungen en ring, som en gudomlig bekräftelse på hans ledarskap.


Under hela den sassanidiska dynastin så fortsatte krigen med Romarriket (Bysantinska riket), vilket också avbildats i många av de sassanidiska relieferna. Under dessa krig tillfångatogs tre romerska kungar av Shapur I.


Många historiska platser återstår från den sassanidiska perioden, särskilt i Fars, med bland annat Ardeshirs palats i Firuzabad och Bishapur i Kazerun. 


Sassanidernas språk och skrift kallades för pahlavi (medelpersiska) och deras konst kom att få stort inflytande över iransk-islamsk konst. I och med att araberna erövrade Persien så förlorade zoroastrismen helt sitt fäste och de flesta konverterade till islam, även om persernas konst och kultur levde vidare. Sedan dess och under flera århundraden framöver så regerades Iran av olika arabiska kalifat och imperier.