Gepard

GEPARD

Den asiatiska geparden har endast överlevt i Iran och den närmaste omgivningen.


Studier av deras DNA visar att de asiatiska geparderna skildes från de afrikanska geparderna för omkring 30 000 år sedan. Forskare menar att bevarandet av Irans geparder är nödvändigt för hela artens fortlevnad. Geparder har tidigare även funnits i 44 afrikanska länder men återstår nu endast i 29 länder. Historiskt har geparder funnits över hela sydvästra och centrala Asien, men finns nu alltså endast kvar i Iran.


Geparden är det snabbaste djuret på jorden och kan under kortare sträckor komma upp i 112 km/h. En vuxen gepard är mellan 112 och 135 centimeter hög och har en svans på mellan 66 och 84 centimeter. Den väger mellan 34 och 54 kilo, men hanen är något större än honan.
Livsmiljö


Geparden trivs bäst på små slätter med öppet landskap och i halvöken eller andra områden där bytesdjur finns till hands. Den asiatiska geparden finns i öknen Dasht-e Kavir som inkluderar delar av provinserna Kerman, Khorasan, Semnan, Yazd, Teheran och Markazi. Den asiatiska geparden kan också förekomma i den torra och karga Baluchestanprovinsen i Pakistan.


Gepardens livsmiljöer är hotade av ökenutbredning, ökat jordbruk, mänskliga bosättningar och minskande antal bytesdjur – på grund av jakt och försämrade betesmarker orsakat av boskapsdjurens överbetning. Till skillnad från hanarna etablerar honorna inga egna revir, vilket innebär att de istället ”reser” inom sina livsmiljöer. Detta är en viktig aspekt att beakta när det gäller bevarandet av arten.Nuvarande förhållanden


Den asiatiska geparden är en utrotningshotad underart av geparden. Den lever i det vidsträckta centrala ökenområdet, i begränsade öar av vad som nu återstår av de ursprungliga livsmiljöerna. Under det senaste århundradet har denna art helt utplånats från dess tidigare utbredning som då sträckte sig från Arabiska halvön till Afghanistan och Indien.


Den asiatiska geparden, det eurasiska lodjuret och den persiska leoparden är de enda kvarvarande av de stora kattdjuren i Iran, då den kaspiska tigern redan under 1900-talet helt utrotats.


I samarbete med UNDP, Panthera och Wildlife Conservation Society har Irans miljödepartement startat ett program för att lyfta upp bevarandet av den asiatiska geparden till en nationell angelägenhet. Många är oroliga för att tiden nu rinner ut för att kunna bevara Irans sista geparder.