Neurergus Kaiseri

Neurergus Kaiseri


Salamandern har varit ett mytologiskt djur sedan innan det blev ett verkligt djur – salamander var en ödla som enligt legenden kunde överleva i eld och även kunna släcka den. Salamandern var varelse som antikens greker, inklusive Aristoteles, uppenbarligen trodde fanns på riktigt.


Ingen vet hur salamandern utvecklades från det mytologiska eldlevande monstret till det lilla amfibiska djuret som begreppet idag relaterar till. Kanske var det åsynen av vissa salamandrar som den kolsvarta och eldorange lorestanska vattenödlan som under 1600-talet fick folk att låna det mytologiska namnet för att benämna detta djur. Den lorestanska vattenödlan lever i ett begränsat flodområde i Zagrosbergen i Iran, men den lilla salamandern fascinerar alla som kommer i kontakt med djuret.


Salamandern är med sin längd på 10-14 centimeter i vuxen ålder den minsta av neurergus-arterna. Sparreboom et al (1999) beskriver färgteckningen som ”unik och kontrastrik, med en mosaik av svarta och vita fläckar och orange-röd ryggrand, ben och mage.”


Hanar och honor skiljs åt genom anatomin på kloaköppningen, där hanarna har en större rundad öppning och honorna har en vulkanformad öppning. Dessa skillnader syns dock endast tydligt under parningssäsongen och under resten av året är det nästan omöjligt att skilja dem åt.


Utvecklingen av skallen och ryggkotorna visar tydliga skillnader mellan neurergus kaiseri och neurergus strauchii, men större likheter mellan neurergus kaiseri och triturus alpestris. DNA-analyser visar att de fyra neurergus-arterna har samma ursprung och att deras närmaste släktingar är triturus och euproctus.Naturlig utbredning och levnadsområden


Neurergus kaiseri lever i Lorestanprovinsen i västra Iran, på en höjd av 750-1200 meter över havet. Till skillnad från andra neurergus, som bor i kalla bergsbäckar i kallt klimat, så kommer neurergus kaiseri från ett varmare klimat. De fortplantar sig under vintern under en period av ihållande regn, som följs av en lång period av varmt och torrt väder då djuren går i ide. Uppskattningsvis finns vatten i deras levnadsområden endast tillgängligt under som mest tre månader per år. Utöver bäckar så lever neurergus kaiseri även i dammar och pölar, men deras livsmiljöer har fortfarande inte helt utforskats.Beteende och historia som husdjur


Neurergus kaiseri har rykte om sig att vara en skygg art. Till sättet att röra sig på land påminner de mer om ödlor än om andra salamandrar. När de befinner sig i vatten förlorar dock salamandrarna sitt skygga beteende och kan till och med tigga om mat från människor. Generellt så är salamandrar som fångats i vuxen ålder skyggare än dem som helt fötts upp i fångenskap. De undviker normalt sett solljus och är aktiva under nätterna, då det är mindre ljus.


Vattenödlorna spenderar dagarna i lägre belägna gömställen och under natten jagar de efter föda på öppna platser eller högre liggande gömställen. Under natten föredrar de att slå sig ned på högre belägna platser och blir aktiva strax efter att ljuset har försvunnit. De föredrar att äta vattenlevande föda och tycker om att ta ett snabbt dopp. De är mycket sällskapliga med varandra och påträffas ofta tätt tillsammans i ett gemensamt gömställe. De verkar sällan komma i konflikt med varandra.


Under de senaste åren har det skett illegal export av neurergus kaiseri, som fångats vilda för att säljas vidare som husdjur. Eftersom denna art är fridlyst så har denna olagliga handel med vilda salamandrar troligen haft en allvarlig effekt på hela populationen. Många av de djur som fångats i det vilda har dessutom dött av olika sjukdomar snart efter att de sålts vidare.Nuvarande situation


Sedan 2005 har IUCN Redbook listat neurergus kaiseri som en allvarligt utrotningshotad art. Global Amphibian Assessment hänvisar till följande situation: ”det totala nuvarande område där arten påträffats är mindre än 100 km2 och levnadsområdet är mindre än 10 km2. Populationen är kraftigt splittrad och antalet vuxna individer minskar ständigt på grund av den olagliga husdjurshandeln.” Det sägs nu att mindre än 1000 vuxna individer lever fritt i naturen. Enligt Red List har populationen på grund av den olagliga husdjurshandeln minskat med 80 procent under mindre än tio år.


I ljuset av den svåra situationen för dessa djur är det mycket viktigt att de djur man nu har i fångenskap får föröka sig och att privatpersoner undviker att köpa djur som fångats vilda. Detta skulle förhoppningsvis stärka den stam som avlas i fångenskap. Vi uppmanar därför alla uppfödare att delta i stamböcker och att kommunicera med andra uppfödare.


Den lorestanska vattenödlan är en kandidat för att CITES-listas. Det finns också en uppfödningsplan för den lorestanska vattenödlan på Sedgwick County Zoo. Iran planerar även att starta sitt eget uppfödningsprogram.Källor


Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Neurergus_kaiseri

Mongabay: http://news.mongabay.com/2010/0208-hance_luristannewt.html

Caudata: http://www.caudata.org/cc/species/Neurergus/N_kaiseri.shtml