Kvinnors egna upplevelser

KVINNORS EGNA UPPLEVELSER

MED EGNA ORD


Eftersom särskilt kvinnliga resenärer ofta har många frågor inför en resa till Iran så har vi här låtit intervjua några kvinnor som själva har gjort resan.

Vi hoppas att deras berättelser ger er svar på några av era frågor.