Iransk kultur

IRANSK

KULTUR

TA'AROF


Iranier är generellt varma, artiga, öppna och sociala människor. Deras kultur är fascinerande, men kan också upplevas som förvirrande för oss nordbor. Bland det mest centrala i iransk kultur står begreppet ta’arof och utan förståelse för ta’arof så kommer man aldrig kunna förstå iransk kultur. Gobban’s Culture Services har självt erfarit att Lonely Planets beskrivning av detta fenomen kan undanröja en hel del missförstånd vid första kontakten med Iran, så nedan  följer vår egen översättning av bokens informationsruta. Denna text är inte på något sätt en heltäckande beskrivning av iransk kultur, men kan fungera som en introduktion.


"Vid slutet av din första taxiresa i Iran så är chansen stor att du frågar taxichauffören ”chand toman?” (hur många toman?) och han svarar ”qabeli nadare”. Hans ord betyder ”det är ingenting”, men taxichauffören förväntar sig fortfarande att få betalt. Detta är ta’arof, ett system av formaliserad artighet som kan verka väldigt förvirrande för utomstående, men som är en modell för social interaktion där alla känner sin egen plats och roll.


Trots den uppenbara motsägelsen i taxibilen så kommer du snart lära dig att ta’rof handlar mer om att vara känslig för positionen i relation till andra, än om ren rutinmässig artighet. Ta’arof ger alla en möjlighet att vara likvärdiga: denna rituella uppvisning i sårbarhet missbrukas aldrig. Så till exempel så kommer man först tacka nej ett antal gånger om man skulle bli erbjuden mat, vilket ger personen som erbjuder maten möjlighet att rädda ansiktet om personen i fråga egentligen inte skulle ha möjlighet att erbjuda måltiden. En bra grundregel är att alltid tacka nej till alla former av erbjudanden tre gånger, men om de ändå fortsätter att erbjuda så bör du tacka ja. När en butiksinnehavare, restaurangägare eller (mer ovanligt) hotellchef vägrar att ta emot betalning när du ber om notan bör du minnas att detta bara är ta’arof – gå inte utan att betala! Om du tackar ja till ett erbjudande som i verkligheten var ta’arof så kommer troligen försäljarens chockerade ansiktsuttryck att avslöja ditt misstag.


Ta’arof handlar också om att visa hänsyn för andra genom dina fysiska handlingar, så sitt inte med din rygg mot andra, särskilt inte de äldre ibland er och var förberedd på att stanna upp i varje dörringång, där iranier insisterar på att vem du nu är måste gå först, ständigt upprepande ”befarmayid” (varsågod). Var beredd på en stund småprat vid inledningen av varje form av möte, då man kommer fråga om hälsan hos alla dina familjemedlemmar. Försök att själv ta efter denna vana, så kommer det att uppskattas mycket. Var också beredd på frågor som skulle uppfattas som väl privata i Väst, som hur mycket lön du tjänar, ditt civilstånd, varför du inte har några barn och så vidare. Detta är ganska normalt. Styr bort från religion och politik, så länge inte din iranska värd själv tar upp dessa ämnen.


Och glöm inte bort att betala taxichauffören… tänk på det så här istället: det skulle vara oartigt av taxichauffören att inte erbjuda dig resan gratis, men ännu mer oartigt av dig att tacka ja till hans erbjudande."


Lonely Planet Iran, Lonely Planet Publications Pty Ltd (2008)