Hållbara Europaresor

Allt fler svenskar efterfrågar ett mer hållbart sett att resa. Samtidigt är det som privatperson komplicerat att sätta sig in i hur olika färdmedel faktiskt påverkar miljön. Enligt den senaste statistiken vart svenskar helst reser finns alla de 10 vanligaste utlandsdestinationerna inom Europa. Många föredrar närmare och tryggare resmål, när omvärlden upplevs osäker.


Eftersom koldioxidutsläppen generellt ökar ju längre man reser, så kan detta ses som ett lysande tillfälle att testa mer hållbara sätt att resa. Därför har vi valt ut en populär stad i alla de åtta länder som svenskar helst reser till och jämfört resorna dit utifrån restid, kostnad och koldioxidutsläpp. I exemplet utgår alla resor från Hallsberg, som är Sveriges demografiska mittpunkt och därför kan sägas stämma bäst för de flesta som bor i Sverige. Prisuppgifterna är ungefärliga vid bokning en månad i förväg för vuxna passagerare. De gäller inte vid högsäsong.


Gobban's Culture Services har lång erfarenhet av resor både inom och utom Europa, med alla typer av färdmedel. Nu vill vi gärna med oss av våra erfarenheter. 

Reseexempel från Sveriges mitt - snabbast, billigast eller minst utsläpp?

8 favoritresmål

unsplash