Om oss

OM OSS

VAD ÄR HÅLLBAR UTVECKLING?


Vad är "utveckling"? Detta är egentligen ett omstritt begrepp, men de flesta kan skriva under på den minsta gemensamma nämnaren, att utveckling är detsamma som en "positiv förändring". Tanken att bidra till en positiv förändring genomsyrar allt Gobban's Culture Services arbete - både i Sverige och i våra samarbetsländer.


För att denna utveckling över huvud taget ska vara värd namnet så behöver den givetvis också vara "hållbar" - alltså ha ett långsiktigt perspektiv. I en komplex värd så är det viktigt att ta hänsyn till många olika aspekter och vår övertygelse är att en sund utveckling behöver vara hållbar både ekonomiskt, ekologiskt och socialt. I praktiken så tar detta sig bland annat följande uttryck:


  • Ekonomiskt: Vi söker samarbeten med organisationer och företag som har justa arbetsvillkor och rimliga löner för sina anställda och genom inköpen av kulturprodukter så ser vi till att producenterna får en god betalning, samtidigt som vi strävar efter att hålla nere priserna för våra kunder. Genom vårt integrationsarbete i Sverige strävar vi efter att hjälpa nysvenskar att få sitt första riktiga jobb.


  • Ekologiskt: Vi engagerar oss för miljön, dels genom att hålla nere vårt ekologiska avtryck till ett minimum, dels genom att sprida medvetenheten till dem vi kommer i kontakt med, både genom integrationsarbetet i Sverige och genom våra kulturresor. Vi väljer alltid i första hand miljövänliga alternativ för resor och i de fall som inte det är möjligt så klimatkompenserar vi alla flygresor, lokaltransporter och hotellrum. Detta gör vi genom att stödja Kariba Forest Protection i Zimbabwe (klicka för länk).


  • Socialt: Hela vårt integrationsarbete är i första hand en social insats - vårt bidrag till ett Sverige som ska fortsätta att hålla ihop, där vi ser nya människor som kommer som en resurs och inte en belastning. Internationellt så bidrar vi socialt genom att ge möjlighet till en meningsfull sysselsättning för människor i mindre utvecklade länder. Vi är också övertygade om att våra kulturresor påverkar positivt både för resenären och för de människor som vi möter efter vägen. 


Som modellen nedan visar så kan inte utvecklingen vara sant hållbar om vi inte tänker in alla dessa tre aspekter och alla tre hänger samman. Gobban's Culture Services strävar efter att i alla sina insatser befinna sig i skärningspunkten för det sociala, ekologiska och det ekonomiska. 

VARFÖR VÄLJA GOBBAN'S CULTURE SERVICES?


Gobban's Culture Services kan som interkulturell konsultfirma erbjuda unika tjänster med en personlig prägel. Företaget har kompetens från mångårigt internationellt arbete och erfarenhet av resor i mer än 70 länder. Arbetet bygger på forskning och kunskap från relevanta universitetsutbildningar och företaget kan därigenom erbjuda en verklighetsförankrad världsbild och kulturförståelse. Med erfarenhet av kulturmöten både i Sverige och utomlands och med arbetsspråken svenska, engelska och persiska kan Gobban’s Culture Services nå breda målgrupper. Vi har även erfarenhet inom asylfrågor. Företaget vill arbeta nära tillsammans med dig som kund och om den egna kompetensen inte skulle räcka till så kan Gobban’s Culture Services genom sitt breda nätverk bidra med rätt kontakter.

VEM ÄR GOBBAN?


Gobban’s Culture Services är en enskild firma driven av Gabriel ”Gobban” Brunegård. Han har alltid haft ett stort intresse för andra länder och kulturer och hoppas kunna knyta människor samman över kultur- och språkgränser. Med utgångspunkten att vi har mest att lära i mötet med dem som är som minst lika oss själva drivs han av en övertygelse om att världen blir bättre ju mer människor möter varandra.

VI HITTAR LÖSNINGAR TILLSAMMANS


Gobban's Culture Services vill arbeta nära sina kunder och hitta lösningar tillsammans med er. Företaget kan ta sig an de flesta typer av uppdrag inom den interkulturella sektorn och samarbetar även gärna med andra aktörer. Skriv eller ring och beskriv uppdraget så kan vi söka nya lösningar tillsammans.