Oslo

Oslo

Tåg


Restid: 3 tim 40 min

Kostnad: 790 kr

Koldioxidutsläpp: 5 kg

Bil


Bensin

Restid: 5 tim

Kostnad: 620 kr

Koldioxidutsläpp: 57 kg


Diesel

Restid: 5 tim

Kostnad: 540 kr

Koldioxidutsläpp: 47 kg


Biogas

Restid: 5 tim

Kostnad: 520 kr

Koldioxidutsläpp: 9 kg


El

Restid: 5 tim

Kostnad: 410 kr

Koldioxidutsläpp: 5 kg

Flyg


Restid: 7 tim

Kostnad: 2200 kr

Koldioxidutsläpp: 121 kg

Vi kan hjälpa dig att hitta ett alternativ med förhållandevis låga utsläpp

unsplash