Rom

Rom

Tåg


Restid: 32 tim

Kostnad: 4500 kr

Koldioxidutsläpp:125 kg

Bil


Bensin

Restid: 27 tim + 2 övernattningar

Kostnad: 4645 kr

Koldioxidutsläpp: 370 kg


Diesel

Restid: 27 tim + 2 övernattningar

Kostnad: 4000 kr

Koldioxidutsläpp: 345 kg


Biogas

Restid: 27 tim + 2 övernattningar

Kostnad: 3500 kr

Koldioxidutsläpp: 84 kg


El

Restid: 27 tim + 3 övernattningar

Kostnad: 2770 kr

Koldioxidutsläpp: 110 kg

Flyg


Restid: 9 tim

Kostnad: 2185 kr

Koldioxidutsläpp: 515 kg

Vi kan hjälpa dig att hitta ett alternativ med förhållandevis låga utsläpp

unsplash