Aten

Aten

Tåg


Restid: 54 tim

Kostnad: 4500 kr

Koldioxidutsläpp: 150 kg

Bil


Bensin

Restid: 37 tim + 2 övernattningar

Kostnad: 5050 kr

Koldioxidutsläpp: 560 kg


Diesel

Restid: 37 tim + 2 övernattningar

Kostnad: 4480 kr

Koldioxidutsläpp: 465 kg


Biogas

Restid: 37 tim + 2 övernattningar

Kostnad: 3880 kr

Koldioxidutsläpp: 105 kg


El

Restid: 37 tim + 5 övernattningar

Kostnad: 3020 kr

Koldioxidutsläpp: 150 kg

Flyg


Restid: 10 tim

Kostnad: 4910 kr

Koldioxidutsläpp: 650 kg

Vi kan hjälpa dig att hitta ett alternativ med förhållandevis låga utsläpp

unsplash