Afshariddynastin

AFSHARIDDYNASTIN
Afshariddynastin grundades av Nader Shah, som räddade Iran från afghanerna som då hade invaderat landet med krig, pundring och massakrer. Nader Shah var ursprungligen en modig soldat som försvarade safavidättlingarna, men efter att ha vunnit tillräckligt med makt så förklarade han landet självständigt och besteg själv tronen, samtidigt som han utvalde Mashhad till ny huvudstad. Hans rikes territorium blev det största persiska riket sedan Sassanidimperiet. Han anföll och plundrade Indien och lade under sig så många länder som han kunde. Även om om han uträttade mycket till fördel för Iran, bland annat genom att grunda Irans första flotta, så betraktas han som den mest tyranniska av alla iranska kungar. Under påverkan av någon mental sjukdom så gjorde han två av sina söner blinda samtidigt som han dödade alla vittnen. Hans tyranni gick så långt att hans egna till sist bestämde sig för att döda honom. Han regerade Iran med hård hand från 1736 till 1747, då han dödades. Eftersom han inte hade någon smak för litteratur och konst så var dessa områden på nedåtgående under hans period.


Hans efterträdare vann aldrig samma makt som Nader Shah haft. Efter Nader Shahs död led Iran av ständiga interna strider mellan hans avkomlingar och företrädare för zanderna och qajarerna. År 1796 kollapsade till sist Afshariddynastin.