Akemenidernas imperium

AKEMENIDERNAS IMPERIUM
Det första och på samma gång största persiska riket var det Akemenidimperiet, som grundades 550 f Kr av Kyrus den store, sonson till den sista mediska kungen Astyages. Riket sträckte sig från Nordafrika i väster till Indien i öster och från Syr Darya i norr till Persiska viken i söder.


De akemenidiska kungarna använde sig av flera olika huvudstäder - Ekbatana, Susa, Pasargad och Persepolis (ceremoniellt centrum). Det som återstår av Persepolis är den viktigaste och mest storslagna av alla bevarade historiska platser i Iran och finns på UNESCOs lista över världsarv. Platsen är givetvis en av de främsta destinationerna för turister till Iran.


Eftersom Kyrus den stores far var pers och hans mor var medisk, så grundade han det akemenidiska riket baserat på enheten mellan perser och meder, medan alla andra folk och nationaliteter också accepterades och respekterades. Riket grundades på tolerans och frihet för alla olika folk och religioner.


När Kyrus den store grundade det akemenidiska riket så började han bygga sin huvudstad Persargad i ett bördigt område, med en mängd olika palats - både privata och för offentliga mottaganden. Ruinerna efter Pasargad i provinsen Fars är också registrerad av UNESCO som ett världsarv. Efter Kyrus den store så tog hans äldste son Kambyses över tronen och styrde över Persien under en kort period. Han erövrade Egypten, men dog eller dödades på väg hem tillbaka till Persien.


Nästa efterträdare var Dareios den store. Under hans styre så anlades ett effektivt vägsystem, som minskade tiden för sända meddelanden från den ena änden av riket till den andra från tre månader till två veckor. På Dareios den stores befallning så började år 518 f Kr Perspolis att anläggas och bygget fortsatte under hela den akemenidiska dynastin, fram till att makedoniern Alexander den store 330 f Kr attackerade Persien och brände ned Persepolis.


Som Darios den stores äldste son övertog sedan Xerxes tronen. Han tog det mycket ovisa beslutet att bränna ned Athen, vilket skapade ett så djupt hat hos atenarna att slutligen ledde till grekernas katastrofala förstörelse av Persepolis.

Övriga akemenidiska kungar var Artaxerxes I, Dareios II, Artaxerxes II, Artaxerxes II och den sista akemenidiska kungen var Dareios III, som när Alexander den store attackerade flydde till Ekbatan och övergav hela riket till grekerna.