Islamsk revolution

ISLAMSK REVOLUTION
De flesta iranier var inte nöjda med Pahlavidynastin. Mohammad Rezas totala underkastelse under USA och hans antiislamska policy bidrog till vreden och missnöjet bland befolkningen, vilket slutligen ledde till inbördeskrig, med motståndet främst lett från utlandet av prästen Ayatollah Ruhollah Khomeini, som sänts i exil av shahen. Trots det geografiska avståndet så kontrollerade Ayatollah Khomieini situationen väl och hans order till efterföljare i Iran verkställdes exakt.


Efter flera månaders krig mellan folket och armén så tvingades shahen den 16 januari 1979 att lämna Iran. Inom två veckor återvände Khomeini till Iran, där han välkomnades varmt av miljoner iranier. Några månader senare hölls ett val där 99% av den iranska befolkningen godkände etablerandet av en islamsk republik och Khomeini godkändes både som landets ledare i sekulära affärer så väl som dess högste andliga och religiösa ledare (Ayatollah).


Strax efter etablerandet av republiken så skrevs konstitutionen om och alla dess principer anpassades efter islamska lagar. Grunden för det nya systemet, oavsett politiska, ekonomiska eller andra frågor måste vara islam.


Under slutet av 1980 anfölls Iran av Irak och kriget kom att fortsätta i åtta år. Under detta krig stöddes Irak av flera andra länder, främst USA, som tillgodosåg landet med vapen. Till sist avslutades kriget 1988, efter medling från FN.


Bani Sadr var den islamska republikens första present, men efter mindre än ett år avsattes han av Ayatollah Khomeini. Rajaii valdes till ny president, men efter bara några månader dödades han av terrorister och istället valdes Seyyed Ali Khameneii som president. När Ayatollah Khomeini dog 1989 så ersatte Khameneii honom som landets högsta andliga ledare och överhuvud för den islamska republiken. Hojatoleslam Hashemi Rafsanjani valdes som ny president. Han var president under två perioder om fyra år (den längsta möjliga tiden, enligt Irans konstitution) och efter honom valdes Hojatoleslam Mohammad Khatami till president 1997. Han var också president under åtta år.


2005 valdes Mahmoud Ahmadinejad till Irans president och hans politik vände världens uppmärksamhet mot Mellanöstern i allmänhet och Iran i synnerhet. Sedan 2013 har Hassan Rouhani varit landets president och strävat efter förbättrade relationer med omvärlden och utökad turism.


Under flera år både före och efter den islamska revolutionen var flera olika politiska partier inblandade i terror och sabotage. Flera av Irans politiska och andliga ledare dödades av sådana grupper och vissa av dessa grupper är fortfarande aktiva utanför Iran.