Parterna

PARTERNA

Den andra iranska dynastin var det partiska imperiet, som under fem århundraden (248 f Kr- 224 e Kr) styrde Iran och de omkringliggande länder. Inte mycket återstår i Iran från denna period, men två av de viktigaste platserna, som kallas Khwajehberget och Kangavartemplet finns fortfarande att se.


Parterna var en grupp arier som vandrat till den iranska platån och utgjorde en liten självständig enhet. Gradvis utökade parterna sin makt. Den första partiska kungen hette Arsakes I och han började att steg för steg ta över hela Partien, som då styrdes av Sleukiderna. Arsakes och hans efterträdare tvingades fortfarande att underkasta sig den seleukidiska kungen fram till 188 f Kr, när en senare partisk kung, Mithradates började att erövra områden både österut och västerut och även besegrade Seleucia, seleukidernas huvudstad. Nu omfattade riket Medien, Elam, Babylonien och Assyrien. Eftersom riket var så vidsträckt och omfattade en mängd olika nationer och kulturer så behövde riket respektera de andra folkens prioriteringar för att kunna överleva, vilket bidrog till kraftiga grekiska influenser i Partien.


Parterna förde många krig med romarna, men ingen kunde helt besegra den andre tills 110 e Kr, då den romerske kejsaren Trajanus attackerade och ockuperade delar av parternas territorium, som en demonstration av romarnas överlägsenhet mot parterna. Även om parternas imperium överlevde och återtog delar av sitt förlorade territorium så anfölls de 198 e Kr åter av romarna. Detta krig markerade början till slutet för parternas imperium, eftersom den persiska vassalen Ardeshir under denna periods förvirring och svaghet besegrade den sista partiska kungen Artabanus V och grundade det sassanidiska imperiet.