Ziyariderna

ZIYARIDERNADen ziyaridiska dynastin etablerades 928 av Mardavij Ebne Zyar. Han började sitt erövringståg från Mazandaran och Gorgan och fortsatte söderut med att erövra Esfahan och västerut för att erövra Hamedan. Dynastin störtades 1043.


Gonbad-e Qabus är ziyaridkungen Ebne Voshmgirs grav och en av Irans viktigaste historiska platser. Den har en påtagligt cylinderformad arkitektur och det sägs att kungens kropp hängdes från dess tak i en glaskista.


Den iranske vetenskapsmannen Abu Rayhan Biruni levde under denna period och stöddes av ziyaridkungen Qabus.