Sa'di

SA'DI

Sa'di föddes 1207 i en rik och bildad familj och kom att bli en av Persiens största poeter. Som han konstaterar i en av sina dikter så tillhörde hela hans familj prästerskapet, men istället för religion så var han själv främst intresserad av litteratur. Några få decennier senare så var han en av den tidens mest berömda och populära poeter.


För att kunna träffa stora lärare och studera på berömda skolor i Bagdad och Nezamiyyeh så började Sa'di redan som ung att resa. Han fortsatte med ett antal resor, för att besöka olika områden som Syrien, Palestina, Mindre Asien, Nordafrika och Indien. Resandet upptog nästan 40 år av hans liv. Medan han reste så studerade han särskilt de olika ländernas medelklass och noterade deras uppförande och vilka deras svagheter och dårskaper var.


När han som en erfaren vetenskapsman till slut återvände till Shiraz så började han att skriva sina två litterära mästerverk, som numera är kända över hela världen. "Bustan" skrevs på vers och innehåller moraliska levnadsråd och diskuterar politik och vetenskap. Hans andra bok "Golestan" är ett mästerverk skrivet på prosa, där Sa'di delar med sig av erfarenheter från sina resor. Han skrev också ett antal andra verk, bland annat lyrik och gazaliyat, vilka alla samlats i en bok som kallas "Kolliat-e Sa'di".


Efter många års resande så levde Sa'di sista delen av sitt liv i Shiraz, där han dog 1291, på samma plats där hans grav nu är rest. Hans mausoleum finns norr om Shiraz och är en viktig plats för många iranier.